Centrum logistyczne

Wagi sklepowe
Najlepsze wagi sklepowe
28 września 2018
Kolektor danych
Kolektor danych
26 października 2018
Centrum logistyczne

Centrum logistyczne a magazyn

logistyczne centrumPojęcia: centrum logistyczne, magazyn, hurtownia czy skład towarów wiele osób traktuje jako jedno i to samo zjawisko. Tymczasem występują między nimi znaczące różnice. Oczywiście między centrum logistycznym a magazynem da się wyszczególnić wspólne płaszczyzny, ale o ile magazyn może być częścią składową centrum logistycznego, o tyle odwrotna sytuacja nigdy nie może się zdarzyć.

Czym jest centrum logistyczne?

Centrum logistycznym nazywamy obiekt przestrzenny z właściwą mu organizacją i infrastrukturą. Obiekt ten umożliwia różnym przedsiębiorcom, niezależnym od siebie, wykonywanie rozmaitych operacji na towarach. Chodzi przede wszystkim o ich magazynowanie i przemieszczanie od producenta do klienta. Centra logistyczne mogą mieć zasięg międzynarodowy, krajowy bądź regionalny. Oczywiście im mniejszy zasięg, tym mniejsze centrum i mniej elementów infrastruktury.

Elementy infrastruktury centrum logistycznego

Elementami infrastruktury mogą być: magazyny, platformy przeładunkowe, intermodalne terminale przeładunkowe, pomieszczenia i obiekty biurowe, posterunki celne, stacje tankowania pojazdów i punkty ich technicznej obsługi, myjnie samochodowe, a także motele i obiekty gastronomiczne. W praktyce tak wiele elementów spotykamy tylko w centrach o zasięgu międzynarodowym.

Centrum logistyczne w Polsce nie kojarzy się z aż tak rozbudowanym obiektem przestrzennym. Znacznie częściej możemy mówić o centrum magazynowym, czyli obiekcie składającym się z magazynu, platformy przeładunkowej i pomieszczeń biurowych.

Magazyn jako część centrum logistycznego

centrum logistykiMagazyn z całą pewnością można uznać za najważniejszy element infrastruktury centrum logistycznego. To tam składowane są towary, na których zależy zarówno producentom, sprzedawcom jak i klientom – oczywiście w różny sposób i w różnym stopniu.

Centrum logistyczne zwykle bywa utożsamianie z wielkim magazynem i takie podejście, zważywszy na powyższe, nikogo nie powinno dziwić. Warto jednak zwrócić uwagę, że rolą centrum logistycznego nie jest jedynie składowanie towarów, a przede wszystkim tworzenie warunków do sprawnego przepływu dóbr i łagodzenie oraz eliminowanie uciążliwości, jaką działalność logistyczna wywiera na otoczenie. Centrum logistyczne ma także wspierać, a niejednokrotnie inicjować pozytywne tendencje oraz kierunki rozwoju działalności gospodarczej.

Współcześnie centra logistyczne są uznawane za narzędzia, które pozwalają wpływać na wzrost sprawności i efektywności procesów logistycznych, jakość obsługi klienta, tworzenie wartości w łańcuchach dostaw oraz redukcję kosztów procesów logistycznych.