Oprogramowanie CAM – jak przebiegał rozwój systemów CAM?

Z czego wynika popularność programów CAM?
6 stycznia 2020
Linia produkcyjna
Z czego zbudowana jest linia produkcyjna?
27 lutego 2020
oprogramowanie cam

Wykorzystywane współcześnie systemy CAM generują kod dla obrabiarki numerycznej na podstawie dostarczonego modelu. Model ten importowany jest z systemu CAD, a niekiedy powstaje wewnątrz systemu CAM. Na podstawie dostarczonych danych geometrycznych oprogramowanie CAM pozyskuje kod dla maszyny wytwórczej – kod sterujący jej pracą. Sterowanie obrabiarką nie zawsze było jednak takie proste. W przeszłości robiono to ręcznie bądź maszynowo.

Początki rozwoju techniki NC

Maszyny sterowane numerycznie pozwalają na optymalizowanie procesów produkcyjnych. Dzięki nim możliwe jest produkowanie większej ilości produktów, w krótszym czasie i w lepszej jakości. Oczywiście ogromne znaczenie ma tutaj nie tylko jakość samej maszyny NC, ale również wykorzystywanego w niej oprogramowania. Wysoki poziom automatyzacji takiego oprogramowania pozwala na szybkie i bezbłędne programowanie procesów NC. A jak radzono sobie w przeszłości, gdy nie istniały tak elastyczne i intuicyjne systemy CAM?

Programowanie ręczne i maszynowe

W początkach rozwoju techniki NC obrabiarki były programowane ręcznie lub maszynowo. To, która metoda sprawdzała się w danej sytuacji, uzależnione było od technologiczności konstrukcji obrabianych części. Jeśli chodzi o programy pisane ręcznie, najczęściej znajdowały zastosowanie w przypadku urządzeń pracujących w dwóch bądź też trzech osiach. A co w przypadku większej liczby osi? Konieczne było udoskonalenie technik obróbczych i znalezienie rozwiązań znacząco usprawniających procesy produkcyjne. Z biegiem czasu opracowano zatem sterowanie CNC połączone magistralą danych z komputerem nadrzędnym oraz systemy integrujące fazy projektowania i wytwarzania przedmiotów.

Oprogramowanie CAM CAD – jedno środowisko programowe

Z biegiem czasu prace nad programami służącymi do projektowania, a następnie wytwarzania przedmiotu na podstawie modelu przybrały na sile i wkrótce możliwe stało się przygotowanie projektu części i strategii obróbki w jednym środowisku programowym. Dziś specjalistyczne oprogramowanie CAM zapewnia możliwość pracy z danymi zaimportowanymi z systemów CAD. Coraz częściej zdarza się też, że projektant zna moduły CAM współpracujące ze środowiskiem użytkowanego przez niego oprogramowania CAD, a tym samym jest w stanie wykonać przynajmniej część pracy, która w przeszłości zarezerwowana była wyłącznie dla technologa/inżyniera produkcji. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom możliwe jest projektowanie wielu działań inżynierskich.