Z czego zbudowana jest linia produkcyjna?

oprogramowanie cam
Oprogramowanie CAM – jak przebiegał rozwój systemów CAM?
12 lutego 2020
Produkcja obwodów drukowanych
Produkcja obwodów drukowanych – etapy
17 marca 2020
Linia produkcyjna

Linię produkcyjną bardzo często nazywa się też taśmą produkcyjną bądź po prostu parkiem maszynowym. Niezależnie od nazewnictwa jest to po prostu zaplecze techniczne, bez którego dana firma nie mogłaby wytwarzać produktów, a nawet jeśli byłoby to możliwe, czas i koszt powstawania takich produktów a nawet ich jakość pozostawiałyby wiele do życzenia.

Linia produkcyjna w przedsiębiorstwie

Linię produkcyjną tworzy się poprzez łączenie ze sobą maszyn o różnorodnym zakresie prac i funkcjonalnościach. Każda maszyna wykonuje inną czynność, a tym samym proces powstawania produktu dzieli się na kilka etapów powiązanych z typem maszyny. Nie da się jednoznacznie określić, jak nazywają się te etapy, ponieważ linia produkcyjna w każdej firmie zbudowana jest inaczej. Schemat i sposób pracy parku maszynowego uzależniony jest przede wszystkim od tego, co produkuje dana firma.

Sterowanie linią produkcyjną

Sterowanie nowoczesną linią produkcyjną jest bardzo proste i może odbywać się z poziomu jednego komputera. Tzw. panel sterujący umożliwia zarzadzanie całym systemem, co znacznie ułatwia kontrolowanie jakości produkcji, jak i natychmiastowe zatrzymanie linii produkcyjnej w chwili wykrycia błędu. Oczywiście niezależnie od tego możliwe jest sterowanie pracą każdej maszyny bezpośrednio na stanowisku. Projektując linię produkcyjną tworzy się wiele tego typu stanowisk, na których produkt przechodzi kolejne etapy obróbki. Poszczególne stanowiska bardzo często, chociaż nie zawsze, łączone są za pomocą taśmy (stąd nazwa taśma produkcyjna).

Linie produkcyjne i ich rodzaje

Linie produkcji ciągłej i seryjnej

Linie produkcyjne, ze względu na sposób i częstotliwość produkcji, można podzielić na cztery podstawowe rodzaje. Pierwszym są linie produkcji ciągłej, czyli takie, gdzie produkcja odbywa się bez żadnych przerw. Kolejnym są linie produkcji seryjnej i masowej, czyli takie, które odpowiadają za produkcję wielu identycznych przedmiotów, np. opakowań szklanych czy metalowych dekoracji ściennych.

Linie produkcji małoseryjnej i jednostkowej

Trzecim rodzajem linii produkcyjnych są linie produkcji małoseryjnej, czyli takie, które uruchamia się w celu stworzenia zaledwie kilku identycznych produktów, czyli np. eksponatów kolekcjonerskich. Ostatnim rodzajem taśm produkcyjnych są linie produkcji jednostkowej, czyli pozwalające na wykonanie oryginalnego wyrobu, co zwykle odbywa się na zamówienie klienta. Na takie produkty zwykle notuje się niewielkie zapotrzebowanie na rynku.

To, na jakiego rodzaju linię produkcyjną postawi przedsiębiorca, uzależnione jest od tego, co i w jakich ilościach  zamierza wytwarzać. Konieczne jest również uwzględnienie innych czynników warunkujących powstanie danej linii, w tym mi.in powierzchnię hali.