Płytki PCB – przygotowanie dokumentacji produkcyjnej

szybkie prototypowanie
Na czym polega szybkie prototypowanie?
29 marca 2020
obwody drukowane
Jak powstają obwody drukowane?
7 czerwca 2020
Płytki PCB

Produkcja obwodów drukowanych odbywa się na podstawie dokumentacji produkcyjnej, która musi być przygotowana ściśle według wymagań producenta płytek drukowanych. Mimo iż każdy projektant płytki PCB wie, czego może wymagać producent obwodów, to nie może dołączać dokumentacji „w ciemno”, ponieważ każda firma zajmująca się produkcją PCB ustala własny zakres dokumentacji i może on być nieco inny od zakresu firmy konkurencyjnej. Dlatego też przed podjęciem współpracy z producentem obwodów drukowanych, warto sprawdzić, jakiej dokumentacji produkcyjnej wymaga i czy będziemy w stanie tym wymaganiom sprostać.

Prawidłowe przygotowanie dokumentacji produkcyjnej

Produkcja płytek drukowanych postępuje znacznie łatwiej i szybciej, jeśli możemy mówić o dobrej współpracy projektanta PCB i producenta obwodów. Dobre przygotowanie pierwszego etapu realizacji zamówienia rzutuje na całość procesu produkcyjnego. Jeśli dokumentacja jest kompletna i bezbłędna, producent może przystąpić do realizacji projektu i robi to sprawnie. Na dalszych etapach nie napotyka większych problemów, dzięki czemu może zrealizować całe zamówienie terminowo. Natomiast w sytuacji, gdy dokumentacja produkcyjna zawiera braki lub jest pełna pomyłek, produkcja nie może ruszyć, a nawet jeśli w końcu uda się przystąpić do prac i rozpocząć proces wytwarzania płytki PCB, istnieje ryzyko, że prace te będą wielokrotnie przerywane i powtarzane. Jest to zupełnie nieopłacalne dla każdej ze stron.

Płytki PCB w krótkim czasie

Jasna i precyzyjna dokumentacja produkcyjna pozwoli na sprawne wytworzenie płytki do produkcji elektroniki. W przeciwnym razie konieczne będzie wyjaśnianie wątpliwości, uzupełnianie braków w dokumentacji, a niekiedy generowanie jej na nowo. Wszystko to wymaga czasu i sprawia, że z jednej strony klient nie może szybko otrzymać płytek do swoich urządzeń, z drugiej zaś producent płytki PC nie może zająć się realizacją kolejnych projektów.

Prawidłowe przygotowanie dokumentacji produkcyjnej zdecydowanie usprawnia proces wytwarzania obwodów drukowanych, a przy tym ma korzystny wpływ na jakość i niezawodność obwodów, a niejednokrotnie również koszt ich wytworzenia. Zdaniem producenta PCB prawidłowo przygotowana dokumentacja to taka, która zawiera jednoznaczne informacje i nie budzące żadnych wątpliwości sformułowania, a ponadto jest zgodna z możliwościami technologicznymi, jakimi dysponuje firma produkująca obwody drukowane.