Na czym polega szybkie prototypowanie?

Produkcja obwodów drukowanych
Produkcja obwodów drukowanych – etapy
17 marca 2020
Płytki PCB
Płytki PCB – przygotowanie dokumentacji produkcyjnej
22 kwietnia 2020
szybkie prototypowanie

Proces tworzenia prototypów przebiega w kilku etapach. Inżynierowie stopniowo wcielają w życie swoje nowe pomysły i kontrolują, czy powstałe prototypy mają wygląd i właściwości zgodne z pierwotnymi założeniami. Od efektów ich działań zależy, czy pojawi się możliwość zbudowania urządzenia docelowego. Jeśli prototyp spełnia oczekiwania inżynierów, można rozpocząć proces wytwarzania produktu. Innym razem konieczne jest kontynuowanie prac projektowych i wprowadzenie poprawek, dlatego tak ważne jest, by proces powstawania prototypy postępował szybko i nie był nazbyt kosztowny. Szybkie prototypowanie możliwe jest dzięki wykorzystaniu technologii 3D.

Szybka i precyzyjna budowa prototypu

Proces budowy prototypu niestety bywa kosztowny. Uruchomienie linii produkcyjnej w celu wytworzenia pojedynczego przedmiotu to duży wysiłek. W przypadku produkcji masowej koszty dzieli się na setki lub tysiące produktów – przy produkcji jednostkowej nie ma takiej możliwości. Budowa prototypu jest jednak konieczna, gdyż bez niej nie da się zweryfikować poprawności opracowań teoretycznych dla danej konstrukcji. Nie da się też tego zrobić, jeśli prototypowanie nie będzie odbywało się w warunkach maksymalnie zbliżonych do tych, w jakich planujemy przeprowadzić późniejszą produkcję masową. Precyzja jest zatem bardzo istotna, ale dla firmy, która z niecierpliwością czeka na uruchomienie linii produkcyjnej, bardzo ważna jest również szybkość powstawania prototypów.

Szybkie prototypowanie z wykorzystaniem technik druku przestrzennego

Szybkim prototypowaniem (ang. Rapid Prototyping) nazywamy wytwarzanie prototypów metodami służącymi do szybkiej, precyzyjnej i powtarzalnej produkcji w technologii addytywnej, czyli wykorzystującej techniki druku przestrzennego. Skoro mowa o druku przestrzennym, a więc technologii 3D, nie sposób pominąć roli, jaką odgrywa w tym procesie skaner 3D. Późniejsza precyzyjna obróbka skomplikowanych elementów możliwa jest właśnie dzięki skanowaniu 3D, które pozwala na wymiarowanie obiektów o skomplikowanej strukturze i geometrii, ale również ścisłe kontrolowanie procesu produkcyjnego.

Kompleksowe usługi szybkiego prototypowania

Obecnie istnieje ogromne zapotrzebowanie na kompleksowe usługi szybkiego prototypowania w technologii druku 3D i obróbki CNC. Realizacją najbardziej wymagających projektów zajmują się profesjonaliści, którzy często sami produkują skanery 3D. Szybkie prototypowanie jest jedną ze świadczonych przez nich usług, obok skanowania 3D, inżynierii odwrotnej, optycznej kontroli jakości, tworzenia dokumentacji CAD czy modelowania 3D.

Szybkie prototypowanie zdecydowanie przyspiesza proces wdrożenia produktu, a więc droga od koncepcji produktu aż po produkt finalny ulega znaczącemu skróceniu. Szybkie prototypowanie to usługa kierowana do wszystkich, którym zależy na szybszym wytwarzaniu testowego pełnowartościowego prototypu.