Maszyny CNC – klasyfikacja obrabiarek sterowanych numerycznie

program do PCB
Jaki program do PCB? Jak dobrze wybrać?
7 stycznia 2021
automatyka przemysłowa
Czym jest automatyka przemysłowa?
12 lutego 2021
maszyny cnc

Maszyny sterowane numerycznie wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu. W ostatnich latach stały się podstawowym elementem wyposażenia wielu zakładów produkcyjnych, a co za tym idzie – wzrosło zapotrzebowanie na dobrej jakości programy do obsługi maszyn CNC, jak i operatorów takich urządzeń. Nie wszystkie maszyny CNC obsługuje się w ten sam sposób, wiele zależy od tego, jak nowoczesna jest maszyna i do jakiego typu obróbki została przystosowana.

Obrabiarki sterowane numerycznie

W wielu zakładach produkcyjnych, zwłaszcza firmach z wieloletnią historią, możemy spotkać obrabiarki konwencjonalne. Jednak nie bez powodu coraz częściej zastępowane są maszynami CNC, które pozwalają na szybką, bardziej precyzyjną i ekonomiczną obróbkę. Maszyny CNC wyposażone są w układ sterowania numerycznego, a więc pracą maszyny steruje nie człowiek, a komputer. Oczywiście człowiek nadzoruje pracę maszyny, ale nie jest zobowiązany do ręcznego modyfikowania ustawień. Wystarczy, że wybierze odpowiednią pozycję w systemie komputerowym.

Maszyny CNC można podzielić ze względu na stopień zaawansowanej automatyzacji i złożoność procesu wytwarzania. Obrabiarki sterowane numerycznie mogą być budowane w różnych układach kinematycznych, z różną liczbą osi sterowanych prostoliniowo i obrotowo.

Maszyny CNC – podstawowy podział obrabiarek

Obrabiarki CNC można podzielić na maszyny przeznaczone do obróbki korpusów oraz takie, które zostały stworzone z myślą o obróbce części obrotowych, takich jak wałki, tarcze i tuleje. Podziału obrabiarek można dokonać również z uwzględnieniem położenia osi wrzeciona. Wówczas wyróżniamy maszyny CNC o pionowej i poziomej osi wrzeciona. Ponadto nowoczesne maszyny można usystematyzować, biorąc pod uwagę określone przeznaczenie produkcyjne. Idąc tym tokiem, możemy je podzielić na centra frezarskie, frezarsko-wiertarskie, frezarsko-wytaczarskie, wiertarsko-wytaczarskie, tokarskie i szlifierskie. Maszynami CNC są zatem zarówno tokarki, frezarki, wiertarki, szlifierki i wytaczarki.

Podstawowe zespoły obrabiarek CNC

Omawiać rodzaje obrabiarek, pod uwagę bierze się również ich układy napędowe, czyli przenoszące energię pobieraną z sieci elektrycznej do zespołu roboczego maszyny. Ogólnie rzecz ujmując, maszyny CNC posiadają układy napędowe składające się z: układu zasilającego i sterującego pracą silnika napędowego, samego silnika napędowego, przekładni mechanicznej łączącej silnik z zespołem roboczym oraz zespołu roboczego maszyny.

Napęd w obrabiarce CNC pełni nie jedną, a dwie istotne funkcje. Przede wszystkim, jako napęd główny, umożliwia uzyskanie ruchu niezbędnego do wykonania pracy realizowanej przez maszynę, a jako napęd ruchu posuwowego zapewnia względny ruch układów obrabiarki po zaprogramowanym torze i z określoną prędkością. Napędy główne w obrabiarkach to m.in. układy serwonapędowe prądu stałego i przemiennego, podczas gdy napędami posuwu będą układy napędowe prądu stałego i przemiennego.