Modelowanie 3D – wewnętrzne rekonstrukcje 3D

Usługi CNC
Usługi CNC – toczenie i frezowanie w dowolnym materiale
15 września 2020
Obwody drukowane
Obwody drukowane – nietypowe zastosowania
3 października 2020
Modelowanie 3D

Modelowanie 3D to proces, który dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii pomiarowych, umożliwia zrekonstruowanie zużytych lub zniszczonych elementów. Najczęściej mamy to do czynienia ze skanowaniem obiektów i odtwarzaniem ubytków w powierzchni, ale zdarza się też, że skanowaniu podlegają przestrzenie zamknięte. Modelowanie 3D wnętrza obiektu, np. jaskini lub kopalni wykonuje się przede wszystkim w celach naukowych, ale również po to, by naprawić uszkodzenia i mankamenty badanej infrastruktury.

Model 3D wnętrza obiektu

Tworzenie modelu 3D wnętrza obiektu jest znacznie łatwiejsze, jeżeli możemy posługiwać się precyzyjnymi danymi pomiarowymi i jeśli te dane uda się pozyskać w możliwe krótkim czasie. Niezastąpionym narzędziem pomiarowym są w tej chwili skanery 3D. Nie dość, że pozwalają na szybkie i dokładne wymiarowanie obiektu, to są urządzeniami przenośnymi, doskonale radzącymi sobie również w ciemnościach. Dzięki temu nowoczesny skaner 3D może być wykorzystywany również pod ziemią, właśnie we wspomnianych we wstępie jaskiniach i kopalniach. Co więcej – skanowanie wnętrza obiektu i późniejsze rekonstrukcje 3D możliwe są bez konieczności nawiązywania bezpośredniego kontaktu pomiędzy skanerem a ścianą obiektu. Skanowanie 3D to proces bezinwazyjny – narzędzie skanujące znajduje się w pewnej odległości od obiektu, zatem nie ma ryzyka uszkodzenia skanowanej powierzchni.

Modelowanie 3D – ukształtowanie podziemnego terenu

Modele 3D jaskiń i miejsc wydobycia surowców tworzone są m.in. w celach naukowych, po to, by dokładnie opisać, czym wyróżnia się podziemny obiekt i jakie są jego cechy charakterystyczne. Modelowanie 3D wnętrza obiektu często służy również określeniu, które miejsca w kopalni i jaskini mogą być niebezpieczne dla ludzi i gdzie zdecydowanie górnicy nie powinni przebywać. Rekonstrukcje 3D pozwalają na kontrolowanie osuwisk, szybów i balkonów w kopalni, a następnie zabezpieczanie niebezpiecznych obszarów – wszystko po to, by górnicy mogli wykonywać swoją pracę bezpiecznie.

Planowanie prac konserwacyjnych

Modele 3D niezbędne są także wówczas, gdy w podziemnych obiektach zamierzamy przeprowadzić prace konserwacyjne, albo dokonać zmian w konstrukcji obiektu. Zaplanowanie takich prac nie jest możliwe bez szczegółowej znajomości ukształtowania terenu. Osoby, które wchodzą do kopalni, jaskini czy jakiegokolwiek innego podziemnego korytarza, powinny wiedzieć, jakie mogą być skutki wyburzenia fragmentu danej ściany, a także, czy sprzęt niezbędny do wykonania takich prac, będzie mógł dotrzeć na miejsce mimo znacznych gabarytów. Znajomość modelu 3D pozwala na zaplanowanie trasy, którymi niezbędne maszyny i narzędzia dotrą do miejsca robót.

Modelowanie 3D pozwala na utworzenie wizualizacji obiektu już po wprowadzeniu planowanych zmian. Skanowanie 3D i tworzenie modeli z wykorzystaniem pozyskanych skanów możliwe jest nawet wówczas, gdy w obiekcie nie ma oświetlenia, a w powietrzu unoszą się zanieczyszczenia. Jedynym problemem wprowadzeniu takich działań mogą być bardzo ciasne i zawiłe korytarze, w których może być trudno manewrować większym urządzeniem pomiarowym.