Produkcja obwodów drukowanych – etapy

Linia produkcyjna
Z czego zbudowana jest linia produkcyjna?
27 lutego 2020
szybkie prototypowanie
Na czym polega szybkie prototypowanie?
29 marca 2020
Produkcja obwodów drukowanych

Produkcja obwodów drukowanych to proces wieloetapowy. Pominięcie jednego etapu skutkuje tym, że wytwarzany produkt z pewnością nie jest zgodny ani z ogólnie przyjętymi normami, ani z projektem dostarczonym prze firmę, która oczekuje na wykonanie płytki. Tylko przestrzeganie ścisłego procesu produkcyjnego oraz częste i wnikliwe kontrole jakości mogą sprawić, że produkcja obwodów drukowanych będzie postępowała sprawnie, a klient w krótkim czasie otrzyma wysokiej jakości płytkę do zaprojektowanego urządzenia elektronicznego.

Początkowe etapy wytwarzania obwodów drukowanych

Pierwszym etapem jest oczywiście analiza dokumentacji dostarczonej przez klienta. Powinny to być pliki produkcyjne we wskazanych formatach, notatki i szkice – słowem wszystko to, co umożliwi przeprowadzenie procesu produkcyjnego zgodnie z polityką firmy, a jednocześnie zgodnie z życzeniem klienta. Analizie podlegają pliki Gerber, PCB, specyfikacja i wymagania. Po kontakcie z klientem i omówieniu ewentualnych wątpliwości, możliwe jest przystąpienie do wyplotowania kliszy, a także przygotowanie programów wiercenia i frezowania.

Produkcja obwodów drukowanych wymaga, by w jej początkowym etapie doszło do przycięcia materiału na płytkę. Cięcie należy przeprowadzić do rozmiaru panelu do produkcji danego PCB. Następnie na powierzchnię przyciętych arkuszy nanosi się warstwę ochronną i poddaje produkt działaniu intensywnego promieniowania ultrafioletowego, co utwardza warstwę ochronną.

Produkcja obwodów drukowanych – obróbka i wytrawianie

Z obszarów niespolaryzowanych przez światło usuwa się warstwę ochronną. Z warstwy podstawowej usuwa się też chemicznie miedź, co ma miejsce we wszystkich obszarach niepokrytych warstwą ochronną. Po zakończeniu procesu wytrawiania odsłaniają się ścieżki, pady, płaszczyzna uziemienia oraz szereg innych cech produktu.

Następnie, dzięki plikom Gerber, sprawdza się warstwy wewnętrzne. Chodzi przede wszystkim o zgodność z zasadami sztuki projektowania. Na tym etapie możliwe jest jeszcze dokonanie napraw, ale nie we wszystkich przypadkach. Każdy wymaga indywidualnego traktowania ze strony producenta obwodów drukowanych. Te płytki, które przeszły inspekcje bądź zostały naprawione na tym etapie, zostają poddane obróbce chemicznej. Jej celem jest zwiększenie przyczepności powierzchni miedzianej.

Przed wierceniem przeprowadzany jest jeszcze proces laminowania. Warstwy podstawowe łączone są za pomocą wstępnie zaimpregnowanego arkusza łączącego, który nosi nazwę prepregu. Na warstwach zewnętrznych, na dole i górze prepregu, nakłada się folię miedzianą. Jest ona łączona z prepregiem i warstwą zewnętrzną za pomocą techniki laminacji.