Oznaczenia na metkach

Taśma termotransferowa
Taśma termotransferowa
28 listopada 2017
Terminal mobilny
Terminal mobilny
8 grudnia 2017
Oznaczenia na metkach

Oznaczenia na metkach odzieżowych – zasady

Oznaczenia na metkach odzieżowych oraz tych dołączonych do wszelkiego rodzaju wyrobów tekstylnych nie mogą przyjmować dowolnej formy. Istnieją zasady, które dokładnie określają, co powinno znaleźć się na metce. Osoba, która zakupi taką rzecz powinna dokładnie wiedzieć z jakich materiałów została wykonana oraz jak ją pielęgnować, by przez lata pozostała w dobrym stanie.

Zasady znakowania wyrobów tekstylnych

Zgodnie z zapisami ustawy producent lub dystrybutor towarów ma obowiązek oznakowania produktu nazwą produktu oraz nazwą przedsiębiorcy i adresem firmy. Metka ubrania musi więc zawierać nazwę producenta (markę) oraz informacje o miejscu wykonania produktu. Zwykle na metce znajdziemy napis „made in…”. To jednak nie wszystko.

Na wyrobach tekstylnych muszą pojawić się informacje o składzie surowcowym oraz sposobach konserwacji. Oznakowanie produktu musi zawierać zatem nazwy włókien tekstylnych i ich udział procentowy, a także przedstawiony w formie graficznej (choć nie tylko) sposób konserwacji produktu. Na metce może pojawić się również znak handlowy informujący o jakości produktu, co spotyka się szczególnie często na produktach wykonanych w Polsce.

Oznaczenia na metkach – symbole ostrzegawcze

Sposób konserwacji wyrobów tekstylnych najczęściej określają symbole ostrzegawcze. Cały system został opisany w normie PN-EN ISO 3758:2006 Tekstylia – System oznaczania sposobu konserwacji z zastosowaniem symboli.

Oznaczenia na metkach możemy podzielić na kilka grup:

  • symbole prasowania,
  • symbole prania,
  • symbole prania chemicznego,
  • symbole suszenia,
  • symbole bielenia.

Na metce znajdziemy informację na temat tego, czy produkt można prasować, a jeśli tak, to w jakiej temperaturze. Inne symbole sugerują temperaturę prania, pranie ręczna bądź automatyczne oraz konieczność zachowania ostrożności podczas prania. Jeszcze inne informują, czy produkt można czyścic chemicznie i w jakich środkach oraz jak powinno przebiegać suszenie.