Przebieg szkolenia CAD/CAM

Komponenty elektroniczne
Komponenty elektroniczne? Płytki drukowane kluczowym podzespołem elektroniki
4 listopada 2020
CNC
Usługi CNC – precyzyjna obróbka materiałów
15 grudnia 2020
szkolenia cad/cam

Zakład produkcyjny można nazwać nowoczesnym wówczas, gdy proces produkcji realizowany jest z wykorzystaniem nowoczesnych maszyn i zaawansowanych programów CAD/CAM. Korzystanie z najnowszych technologii zdecydowanie ułatwia i przyspiesza proces produkcyjny. Oczywiście ważne jest również, by nadzór nad maszynami CNC i poszczególnymi etapami procesu produkcji sprawowali doświadczeni pracownicy. Dlatego zanim przystąpią do pracy, powinni przejść dedykowane szkolenia CAD/CAM.

Czego dotyczą szkolenia CAD/CAM?

Wiele zależy od tego, czy mamy do czynienia ze szkoleniem dotyczącym obsługi konkretnego programu CAD albo CAM, czy też szkoleniem dotyczącym różnorakich zagadnień z dziedziny programowania obróbki.

Kandydat do pracy, który nie ma doświadczenia w pracy w środowisku produkcyjnym, powinien przejść ogólne szkolenie dotyczące zagadnień programowania CNC. Powinien dowiedzieć się, czym są maszyny CNC, na jakie kategorie możemy je podzielić, jak się nimi zajmować i co wpływa na pracę maszyny sterowanej numerycznie. Na pewno jednym z czynników decydujących o tym, w jakim czasie i z jaką dokładnością maszyna CNC będzie wykonywać obróbkę, jest program CAM. Dlatego osoba, która będzie nadzorować pracę maszyny CNC, powinna przejść praktyczne szkolenie z zakresu obsługi programu CAM wykorzystywanego w danej firmie. Takie szkolenia CAM mają charakter praktyczny, po to, by po ich przebyciu każdy mógł programować i wykonywać obróbkę. Podczas szkolenia bardzo często wykorzystywane są przykłady własne zamawiającego, dzięki czemu wszystko staje się dla kursantów jeszcze łatwiejsze.

Szkolenia CAD/CAM – ogólny zarys tematyczny

Uczestnicy szkolenia otrzymują wsparcie profesjonalnych szkoleniowców, osób, które nie tylko posiadają szeroką i ugruntowaną widzę z zakresu programowania CNC, ale też potrafią ją odpowiednio przekazać. Właściwie każde z omawianych zagadnień ma dla kursantów równie dużą wartość, dlatego bardzo ważne jest, by szkolenie prowadzone było w przystępnej i zrozumiałej dla wszystkich formie.

Podczas szkolenia CAM/CAM kursanci poznają podstawy projektowania CAD. W dalszej części szkolenia poruszane jest zagadnienie programowania CNC ręcznego na podstawie dokumentacji. Operator maszyny musi wiedzieć, jak dobierać narzędzia, jak ustawiać parametry skrawania, a następnie jak odbywa się projektowanie technologii z wykorzystaniem systemu CAM.

Praktyczne szkolenie CAM

Tym, co najbardziej interesuje uczestników szkolenia, jest część praktyczna, dotycząca programowania w środowisku CAM. Oczywiście zanim kursanci przystąpią do ćwiczeń, powinni poznać zagadnienia bazowania, korektorów, tolerancji, interpolacji, interpretacji cykli i pisania ręcznego programów. Dopiero potem możliwe jest przeprowadzenie części praktycznej szkolenia.