12 lutego 2020
oprogramowanie cam

Oprogramowanie CAM – jak przebiegał rozwój systemów CAM?

Wykorzystywane współcześnie systemy CAM generują kod dla obrabiarki numerycznej na podstawie dostarczonego modelu. Model ten importowany jest z systemu CAD, a niekiedy powstaje wewnątrz systemu CAM. […]